Header afbeelding. Actieftalent brengt mensen in beweging

Privacy & Cookies

ActiefTalent is een stichting voor activering, dagbesteding en reïntegratie van mensen met een verslavingsachtergrond.

Kamer van Koophandel
Stichting ActiefTalent staat sinds 28 juni 2004 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34209224. Aanvankelijk waren Brijder Verslavingszorg (www.Brijder.nl) en de EcoSol-groep (www.EcoSol.nl) bestuurders van ActiefTalent. In 2014 werd Parnassia Groep bestuurder van ActiefTalent

Inhoud
De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker.
De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan ingediende gegevens hangen af van ieders persoonlijke situatie. ActiefTalent wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u deze dan bij ons melden, wij stellen dat zeer op prijs! Ons e-mailadres is info@actieftalent.nl.
Inhoud van Persoonlijke pagina's
Sinds 31 maart 2012 is het ook mogelijk dat deelnemers zelf een persoonlijke pagina aanmaken. Deelnemers, maar ook medewerkers, vrijwilligers en stagiaires kunnen een persoonlijke pagina aanmaken. Voor de inhoud van deze pagina's zijn degenen die zo'n pagina hebben gemaakt, zelf verantwoordelijk. Indien iemand zich stoort aan de inhoud van zo'n pagina, kan hij dit bij de redactie van de website kenbaar maken. De redactie beoordeelt de opmerking en zoekt hierover contact met de "eigenaar" van de betreffende pagina. Als de redactie van mening is dat de klacht op z'n plaats is, zal gevraagd worden om de tekst aan te passen of eventueel te verwijderen. Dat geldt ook voor foto's, video's of documenten die op zo'n pagina worden gepubliceerd.
In het algemeen geldt dat er op deze pagina's geen racistische, seksistische of anderszins beledigende uitlatingen mogen worden gedaan. Mensen die een inlogcode krijgen van zo'n persoonlijke pagina, onderschrijven daarbij deze uitgangspunten. Zij ontvangen daartoe een e-mail met de tekst zoals die is opgenomen in de Pdf onderaan deze pagina. De inhoud van pagina's wordt niet vooraf gecontroleerd.

Uw privacy
ActiefTalent vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Hiertoe heeft ActiefTalent een eigen privacy-reglement opgesteld, zoals onderaan deze pagina als Pdf-file (Privacyreglement) opgenomen
Met in achtneming van hetgeen in het privacyreglement is opgenomen is het goed kennis te nemen van het hieronderstaande met betrekking tot gebruik van de websitew als bezoeker, maar vooral ook als deelnemer die op foto of filmmateriaal op onze website herkenbaar is afgebeeld.
Bij bezoek aan de site, deelname aan (on-line) onderzoek, of e-mailverkeer, laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag of reactie. Bedoelde gegevens worden niet naar u herleidbaar verzameld of gebruikt. Informatie over bezoeken aan www.actieftalent.nl worden slechts gebruikt bij onze dienstverlening aan u, ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen.

Film- en fotomateriaal van deelnemers en medewerkers op deze site
De website van ActiefTalent is enerzijds een informatieve site over onze organisatie, maar daarbij vooral en bovenal een website die een platform biedt aan de deelnemers van ActiefTalent. Deelnemers en medewerkers zijn dan ook van harte uitgenodigd om te laten zien waarop zij trots zijn. Iedere deelnemer die in filmpjes of op foto’s te zien is die door ActiefTalent, of medewerkers van ActiefTalent zijn gemaakt, heeft hiervoor schriftelijk toestemming gegeven. Daarvoor hebben zij een document ondertekend met onderstaande tekst:

TOESTEMMINGSFORMULIER IN VERBAND MET FOTO- en/of FILMOPNAMES TEN BEHOEVE VAN DE WEBSITE of VOOR BROCHURES EN FOLDERS VAN ACTIEFTALENT

Het portretrecht is een beperking van het auteursrecht. Het geeft geportretteerde personen het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. Onder portret wordt in dit verband verstaan, elke zichtbare weergave waarop iemand herkenbaar is afgebeeld, bijvoorbeeld in een foto, schilderij, tekening of in filmbeelden.
Als er op een foto of film meerdere personen te zien zijn, heeft elk van hen het portretrecht.
ActiefTalent gebruikt foto’s en filmpjes van actieve talenten: mensen die trots zijn op datgene wat ze doen bij ActiefTalent en dat ook aan anderen willen laten zien. Hieraan kan jij deelnemen! Als je dat wilt, is het wél noodzakelijk dat je deze verklaring ondertekent.

Ondertekening portretrecht
Ik, <vul naam in> ..................................................... deelnemer van ActiefTalent, ga akkoord om elke zichtbare weergave waarop ik herkenbaar ben afgebeeld in een foto, schilderij, tekening of in filmbeelden, ten behoeve van de website, voorlichtingsfolder, krantenartikel of voor overige vormen van voorlichting of promotie van ActiefTalent te publiceren.

Ik heb begrepen wat mijn medewerking inhoudt, dit heeft een medewerker van ActiefTalent, <vul naam in> ............................................................................... mij mondeling toegelicht.

Handtekening:

Datum van ondertekening:


Mocht iemand van mening zijn dat hij ten onrechte op de site is geplaatst, kan hij of zij via info@actieftalent.nl contact met ons opnemen.

Auteursrechten
ActiefTalent bezit het auteursrecht op de informatie die via www.actieftalent.nl wordt verstrekt. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo's en foto- en filmmateriaal. Het is daarom niet toegestaan de informatie - anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik - te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van ActiefTalent. Via info@actieftalent.nl kunt u contact opnemen voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

Hyperlinks
Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de ActiefTalent-site en bent u gebonden door de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden. ActiefTalent is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Gebruik van cookies
ActiefTalent maakt op de website alleen gebruik van statistische cookies. Op de website van ActiefTalent worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Bezoekers worden niet geïdentificeerd. Het gaat om gegevens zoals de meest bezochte pagina's. Wij gebruiken deze informatie om de website steeds gebruiksvriendelijker te maken. Op deze manier kan ActiefTalent u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Cookies zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. ActiefTalent maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist.

U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.