Header afbeelding. Actieftalent brengt mensen in beweging

Annelies Fonds

Annelies Fonds

Het Annelies Fonds zet zich in voor kinderen van patiënten van de Parnassia Groep.

Kinderen van ouders met een psychische stoornis of verslaving lopen groot risico op geestelijke gezondheidsproblemen. Ook de kans op verslaving aan drugs of alcohol is aanzienlijk. Daarnaast bestaat de kans dat deze kinderen in een sociaal isolement terecht komen. Vaak zijn het kinderen die op jonge leeftijd al zorgtaken op zich krijgen. Dit willen wij voorkomen. Vandaar dat wij ons hard maken voor deze kinderen.

Het Annelies Fonds maakt het mogelijk dat kinderen van gezinnen die in behandeling zijn en die het financieel moeilijk hebben toch kunnen sporten, op muziekles kunnen maar ook mee kunnen op schoolreisje. Ook bestaat de mogelijkheid om een dagje met het gezin weg te gaan


Wilt u ook een bijdrage leveren aan het Annelies Fonds? Stort uw bijdrage op NL68INGB0656797436

In 2012 hebben deelnemers en medewerkers van ActiefTalent meegelopen met de Dam tot Dam loop. Het Annelies Fonds stelde voor de lopers het inschrijfgeld en shirtjes ter beschikking en onderstaande personen en bedrijven hebben met hun bijdragen voor het Annelies Fonds al voor veel kinderen het sporten mogelijk gemaakt:

In totaal werd er € 2012,00 opgehaald voor het Annelies Fonds.

Annelies Fonds