Header afbeelding. Actieftalent brengt mensen in beweging

Organisatie

ActiefTalent brengt mensen in beweging, op weg naar volwaardig burgerschap!

Sinds de oprichting in 2004 begeleidt Stichting ActiefTalent mensen met een verslavingsachtergrond. Mensen die door gebruik van drank of drugs in de problemen zijn gekomen. Op en vanuit locaties in Alkmaar, Haarlem, Den Helder, Hoorn, Purmerend, Velsen-Noord en Zaandam bieden wij onze dienstverlening Arbeidsre-integratie, Sociale Activering en Participatie-trajecten. ActiefTalent werkt nauw samen met Brijder Verslavingszorg en in opdracht van gemeentes en het UWV. Bij ActiefTalent kiest de deelnemer voor een actieve rol op weg naar participatie en volwaardig burgerschap.
Sinds 1 januari 2018 is ActiefTalent een BV en aangesloten bij Reakt BV, onderdeel van Parnassia Groep.

Maatschappelijke participatie; meedoen is daarbij een eerste doel. De wijze waarop iemand meedoet bij ActiefTalent, is voor iedereen anders. De aanpak van ActiefTalent is gebaseerd op de methodische uitgangspunten van ‘Talent Geactiveerd’. Deze methode richt zich op persoonlijke vorming in het perspectief van maatschappelijke participatie. Door middel van intensieve begeleiding en coaching biedt ActiefTalent mensen zo de mogelijkheid om (weer) mee te doen. Medewerkers van ActiefTalent zijn (en worden blijvend) geschoold op de specifieke problematiek van de doelgroep.

Voor onze medewerkers, directie en bestuurders van ActiefTalent geldt een gedragscode: de 21 gedragsregels van ActiefTalent. Deze gedragscode wordt ook besproken met stagiaires en vrijwilligers die bij ActiefTalent werkzaam zijn. Behalve deze gedragscode is er ook een uitvoerig beschreven privacy-regelement. Beide documenten zijn als Pdf-file onderaan deze pagina opgenomen.

Adres Hoofdkantoor

Postadres:
Postbus 178
1440 AD Purmerend

Bezoekadres:
Kwadijkerkoogweg 12
1442 LA Purmerend

Telefoon: 0299 - 451 699
e-mail: info@actieftalent.nl

Bankrekening
NL91 INGB 0004 658 359

Inschrijving KvK
34209224
De oprichtingsstatuten zijn als Pdf-file onderaan deze pagina opgenomen.