Header afbeelding. Actieftalent brengt mensen in beweging

Activering

Geen resultaten

Activering: Wat motiveert jou?

Activering bij ActiefTalent betekent ‘deelnemen aan de samenleving’. Het doel is mensen weer laten meedoen aan zinvolle activiteiten en daarmee sociaal isolement (eenzaamheid) voorkómen. Bij ActiefTalent doen we dat in groepsverband of individueel. De deelnemer geeft zelf aan op welke wijze hij actief bezig wil zijn, wat hem aanspreekt en welk talent hij wil ontwikkelen. Trajecten bij ActiefTalent zijn laagdrempelig. Fouten maken mag en terugval is een onderdeel van de verslaving. Het hoort erbij. ‘Je mag laten zien wie je bent, wat je kunt, waar je trots op bent en wat je wilt bereiken!’
Iedere locatie van ActiefTalent heeft zijn eigen specifieke aanbod. Elk activeringstraject is weer anders. De één kiest voor vegen en vuilprikken en een ander wil graag sporten of aan een groepsactiviteit mee doen zoals: houtbewerking, fietsen repareren, mozaïeken, computerles, boodschappen doen, koken en veel meer. In twee dagdelen wordt er gewerkt tegen een kleine onkostenvergoeding. ActiefTalent houdt daarbij rekening met de wettelijke richtlijnen van gemeentes, UWV en de belastingdienst.
ActiefTalent sinds 2010 erkend met het keurmerk Blik op Werk, een kwaliteitskeurmerk voor organisaties die zich richten op Arbeidsre-integratie en Sociale Activering.