Header afbeelding. Actieftalent brengt mensen in beweging

Missie en Visie

ActiefTalent ondersteunt met professionele medewerkers het herstel van mensen met een verslavingsachtergrond. ActiefTalent biedt daartoe rehabilitatietrajecten gericht op arbeidsre-integratie, participatie of activering zodat deelnemers de mogelijkheid krijgen om zich zelf met succes en tevredenheid te ontwikkelen naar volwaardig burgerschap.

Mensen die als gevolg van hun verslavingsachtergrond aan rand van de maatschappij zijn komen te staan, hebben er recht op om (weer) mee te doen. Deze mensen kunnen door een actieve levensstijl hun herstel bevorderen en daardoor met succes en tevredenheid meedoen in die maatschappij.