Header afbeelding. Actieftalent brengt mensen in beweging

Activering

Activering bij ActiefTalent betekent ‘deelnemen aan de samenleving’. Het doel is mensen weer laten meedoen aan zinvolle activiteiten en daarmee sociaal isolement (eenzaamheid) voorkómen. Bij ActiefTalent doen we dat in groepsverband of individueel. De deelnemer geeft zelf aan op welke wijze hij actief bezig wil zijn, wat hem aanspreekt en welk talent hij wil ontwikkelen. Trajecten bij ActiefTalent zijn laagdrempelig. Fouten maken mag en terugval is een onderdeel van de verslaving. Het hoort erbij. ‘Je mag laten zien wie je bent, wat je kunt, waar je trots op bent en wat je wilt bereiken!’