Header afbeelding. Actieftalent brengt mensen in beweging

Arbeidsre-integratie

Arbeidsre-integratie en Jobcoaching
Werk is er ook voor mensen met een arbeidsbeperking of verslavingsproblematiek.
Werk levert behalve een inkomen en sociale contacten, ook waardering en zelfvertrouwen op. ActiefTalent Arbeidsre-integratie werkt samen met de kandidaat naar een plezierige, duurzame en passende werkplek. ‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’: we bieden de kandidaat een nieuwe start en de kans om zich te
ontwikkelen.

Nieuwe Start?
Arbeidsre-integratie, Jobcoaching en Advies kan worden ingezet in verschillende situaties.

• JE HEBT GEEN WERK EN ONTVANGT EEN UITKERING;
• JE HEBT WERK, MAAR JE HEBT BEGELEIDING NODIG BIJ HET VINDEN VAN EEN NIEUWE BAAN;
(‘TWEEDE SPOORTRAJECT OF TRAJECT TOT OUTPLACEMENT’)
• JE HEBT WERK, MAAR JE HEBT BEGELEIDING NODIG OM JE BAAN TE BEHOUDEN;
(‘JOBCOACHING’)
• JE HEBT VRAGEN OVER JE SOCIALE UITKERING;
• JE HERKENT JE NIET IN BOVENBENOEMDE SITUATIES MAAR JE WILT WEL RE-INTEGREREN?

Talent
ActiefTalent werkt vanuit de mogelijkheden en de talenten van de kandidaat. Tijdens het intakegesprek breng je samen met de re-integratiecoach in kaart waar je talenten liggen. Het werk moet een zinvolle aanvulling op je bestaan zijn. Daar waar nodig wordt in overleg met jou samengewerkt met andere instanties zoals bijvoorbeeld Brijder. Dit vergroot de kans van slagen op een betaalde baan.

Maatwerk
ActiefTalent Arbeidsre-integratie staat voor maatwerk. De re-integratiecoach stelt samen met jou een plan van aanpak op. Dit plan is afgestemd op de huidige situatie en beschrijft het gewenste en mogelijke resultaat. Vervolgens start je met een onderzoeks-, scholings- en trainingproces gevolgd door persoonlijke introducties met als einddoel betaald werk. ActiefTalent is arbeidsmarktgericht en maakt gebruik van ‘netwerken en jobhunting’.

Samenwerkende instanties
ActiefTalent heeft een samenwerkingsovereenkomst met UWV en werkt nauw samen met Brijder Verslavingszorg. Tevens heeft ActiefTalent goede contacten met
gemeentelijke instanties en instellingen.

Arbeidsre-integratie Traject
Kandidaten die op zoek zijn naar betaald werk, komen in aanmerking (afhankelijk van uitkeringssituatie) voor een individueel re-integratietraject bij ActiefTalent.
Aan de hand van een individueel trajectplan worden kandidaten begeleid naar betaald werk of vrijwilligerswerk. De re-integratiecoaches van ActiefTalent
beschikken over flexibele werkplekken in Noord-Holland.

Afspraak maken?
Heb je vragen, wil je kennismaken of een afspraak plannen?

Neem dan contact op met het secretariaat:

T: 0299 - 45 16 99
E: info@actieftalent.nl