Header afbeelding. Actieftalent brengt mensen in beweging

Nieuws

Toestemming NZa voor aansluiting ActiefTalent bij Parnassia Groep

2 september 2015 - Het bestuur en de directie van ActiefTalent maakt hierbij de beslissing van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de aansluiting van ActiefTalent bij de Parnassia Groep (door NZa “de concentratie” van Parnassia Groep en ActiefTalent genoemd) bekend.

Op 26 augustus ontving het bestuur de brief van de NZa waarin de NZa aangeeft akkoord te zijn met de voorgenomen concentratie van Parnassia Groep en ActiefTalent. Hiermee kan uitvoering gegeven worden aan het voorgenomen besluit om de zeggenschap van ActiefTalent voor 100% onder te brengen bij de Parnassia Groep.

Zoals afgesproken wordt de stichting ActiefTalent nu ondergebracht bij Reakt (formeel in de BV participaties van de Parnassia Groep). Gert Jan Tupker blijft bestuurder van de stichting ActiefTalent en Anton Kok (van Combiwel) is gisteren tijdens de bestuursvergadering formeel afgetreden als bestuurder van ActiefTalent. Omdat de statuten van ActiefTalent vereist dat er altijd sprake moet zijn van ten minste twee bestuurders, is in diezelfde vergadering Aard Zoeteweij aan het bestuur toegevoegd.

De volgende stappen zijn nu dat er een Plan van Aanpak komt over de aansluiting bij de Groep en de verdere harmonisering met Reakt. In de dagelijkse praktijk wordt er al op steeds meer manieren met elkaar samengewerkt, en dat proces wordt verder voortgezet. Vooralsnog blijft ActiefTalent gewoon een stichting met eigen naam en logo en zal in de loop van 2016 bekeken worden of dat ook zo blijft. Daarnaast zal in 2016 ook de onderbrenging van de medewerkers van ActiefTalent vanuit de cao Welzijn naar de cao GGZ worden gerealiseerd. Over de consequenties daarvan worden jullie uiteraard tijdig en uitvoerig geïnformeerd.

Vanuit de OR van Reakt is nu ook de mogelijkheid ontstaan om met één of twee medewerkers van ActiefTalent aan te sluiten. Collega’s die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich daarvoor aanmelden. Indien er belangstelling is van meer dan twee collega’s zal er “een verkiezing” voor geregeld worden. Eerder is vanuit de Regionale Cliëntenraad van Reakt al aangegeven dat deelname aan de raad vanuit deelnemers van ActiefTalent mogelijk is. Deelnemers kunnen kun belangstelling daarvoor bij de voorzitter van de cliëntenraad kenbaar maken.

Mede namens Gert Jan Tupker en Aard Zoeteweij (beide bestuurders),

Jan Luijben
(manager bedrijfsvoering)


____________________________________________________________________________________________________________


29 augustus: 4e Willem Braak Toernooi op Noorderkade in Alkmaar

Dinsdag 4 augustus - Op zaterdag 29 augustus zal het 4e Willem Braak Toernooi worden georganiseerd op de Noorderkade in Alkmaar. Behalve 4 teams die zich nog kunnen kwalificeren voor de finaledag van de Nederlandse competitie en drie Alkmaarse teams, zal ook het Nederlands team dat dit jaar meedoet aan de World Homeless Cup in Amsterdam acte de présence geven.

____________________________________________________________________________________________________________

AT-team Purmerend wint AZ-Respect-Award Cruyffcourt Cup in Alkmaar.

Wisselbeker voor tournooi-winnaar (team Vast en Verder Alkmaar)
Wisselbeker voor tournooi-winnaar (team Vast en Verder Alkmaar)

Donderdag 25 juni 2015 – Op woensdag 24 juni werd in Alkmaar op het AZ-Johan Cruyff Court gestreden door 9 teams à 6 spelers om diverse prijzen. Voor het team dat de meeste punten heeft is een wisselbeker beschikbaar. Het tournooi staat vooral in het kader van respect en sportiviteit. De scheidsrechters bepalen welk team het AZ-Respect-Award Cruyffcourt gaat krijgen. ActiefTalent speelde met 2 teams mee; Alkmaar en Purmerend.

Het tournooi is georganiseerd en stond onder leiding van Bart Schutte en Jelle Kramer (ActiefTalent – Alkmaar) en het wedstrijdschema werd strak uitgevoerd. Zij organiseerden dit spektakel voor de derde keer. Er wordt 8 minuten gespeeld, einde wedstrijd. Na 2 Minuten pauze komen vervolgens 2 nieuwe teams op het veld. Zo worden er in totaal 36 partijtjes gespeeld. De start was om 10.00 uur.

AZ-Respect Award (team ActiefTalent Purmerend)
AZ-Respect Award (team ActiefTalent Purmerend)

Zelfs aan de E.H.B.O. is aandacht besteed. Dit onder leiding van Arthur Bakker (AT-Hoorn). Over algemeen zijn er slechts kleine blessures zoals gekneusde pols of schaafwonden door het kunstgras. Voor serieuze ongevallen zijn er afspraken gemaakt met de huisartsenpost om de hoek. Coldpacks worden gekoeld bij de plaatselijks BuitenSchoolseOpvang. Vanaf 9 uur s'morgens werd er door AT-Alkmaar-deelnemers al broodjes en drankjes geregeld.

Er waren 2 scheidsrechters, waarvan in iedergeval één een officiële K.N.V.B.-scheidsrechter is n.l.: Orhan Polatci. Hij doet werk dit al 10 jaar en werkt tevens als vrijwilliger voor de JC-Foundation.
Over het algemeen vond hij dat het tournooi sportief en respectvol werd gespeeld. Het slot was omstreeks 16.30 uur. Het team ActiefTalent Purmerend kreeg het AZ-Respect toegedeeld. Hulde !!!

Het MediaTeam van Hoorn heeft de deze dag gefilmpt,
gefotografeerd. We zijn nu bezig met de montage.

Team AT-Alkmaar. v.l.n.r.:  <br/>
(staand) Thomas Hage, Dennis, Tom Hijblom, Jelle Kramer.(zittend) Ralf Teriet, Ronald Winder (keeper), Mr.Onbekend.
Team AT-Alkmaar. v.l.n.r.:
(staand) Thomas Hage, Dennis, Tom Hijblom, Jelle Kramer.(zittend) Ralf Teriet, Ronald Winder (keeper), Mr.Onbekend.

Team AT-Purmerend. v.l.n.r.:<br/>
Kiki Benning (keepster), Robbie van Renen, Daley Piek, Adnan Hamdan, Karin Spaan, Dennis Wijdenbosch.
Team AT-Purmerend. v.l.n.r.:
Kiki Benning (keepster), Robbie van Renen, Daley Piek, Adnan Hamdan, Karin Spaan, Dennis Wijdenbosch.

____________________________________________________________________________________________________________

Winnaars Badminton AT-Hoorn bekend


Dinsdag 9 juni 2015 - Vandaag is er een tournooitje badminton gespeeld in Hoorn. Dit is door stagiere Naära Konijn en deelnemer Fred Beekmans georganiseerd en uitgevoerd. Voor Naära stond dit in het kader van een schoolopdracht. Oorspronkelijk zouden er totaal 16 speler komen, helaas zijn er 6 niet op komen dagen.

Dus werd er met 10 spelers het tournooi begonnen in Sport-en Wellnesscentre 'De Dars' te Wervershoof. Er zijn 3 poules gespeeld en één finale, met prijzen voor de eerst 4 plaatsen. Op de foto zijn de 4 bekerwinnaars te zien.
v.l.n.r.:
Naära Konijn, Dennis Vijzelman, Mike Eveleens en Fred Beekmans.

____________________________________________________________________________________________________________

Voltallig MediaTeam rukt uit!


Donderdag 3 juni 2015 - Gisteren heeft het MediaTeam van ActiefTalent (Hoorn) een reportage gemaakt op onze vestiging in Den Helder. Dit in het kader van de opening van de bowlingbaan die door hun is opgeknapt en in bedrijf genomen. Tevens was het open dag met als titel 'Dag van het van het perspectief'. Hier aan deden diverse organisaties mee, zoals: GGZ MindsZ, Esdégé Reigersdaal ('t WAD) en ActiefTalent zelf. Via een wandeling op het nostalgische terrein van Willensoord, kon iedereen kennismaken met de diverse activiteiten die zij tentoonspreiden en kwam de de samenwerking goed in beeld. Bij het begin van de route werden folders uitgedeeld met een plattegrond.


Langs de route werd het publiek opgeluisterd met live muziek. Al met al was het een geslaagde dag met een zonnetje en weinig wind. De gehele dag is het MediaTeam bezig geweest met film opnames. Op dit moment wordt er hard aan de montage gewerkt. Over niet al te lange tijd zal deze video op de site van ActiefTalent geplaatst worden. Wij houden u op de hoogte.

MediaTeam, Actief Talent Hoorn.

____________________________________________________________________________________________________________

ActiefTalent continueert Keurmerk Blik op Werk met drie sterren!


Dinsdag 19 mei 2015 - Vandaag heeft ActiefTalent een mail ontvangen van Blik op Werk, waarin de voorzitter van bestuur van Blik op Werk, ActiefTalent feliciteert met de beoordeling van de audit voor het Keurmerk Blik op Werk. ActiefTalent behaalde hiervoor een 8 met drie sterren! Meer over het keurmerk blik op werk is te lezen op de website: Blik op Werk