Header afbeelding. Actieftalent brengt mensen in beweging

Klachtencommissie

ActiefTalent heeft een eigen klachtencommissie, die is samengesteld uit onderstaande leden. Het volledig klachtenreglement is opgenomen in onderstaand pdf.file.

Samenstelling klachtencommissie ActiefTalent

Voorzitter
Dick van Pommeren
dickvanpommeren@live.nl

Ambtelijk secretariaat
Diane Dufais
d.dufais@parnassia.nl

Lid
Ewoud Visser
Ewoud99@kpnmail.nl


Lid
Rein Delhaas
rein.delhaas@brijder.nl

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij:

Klachtencommissie ActiefTalent


Ambtelijk secretariaat
Klachtencommissie ActiefTalent
p/a Reakt
Platinaweg 20
2544 EZ DEN HAAG


Ook digitaal: Klachtencommissie ActiefTalent


of door gebruikmaking van het klachtenformulier in onderstaande Pdf