Header afbeelding. Actieftalent brengt mensen in beweging

Methodisch Kader: IRB (Individuele Rehabilitatie Benadering)

Methodisch Kader

ActiefTalent maakt bij de coaching en begeleiding gebruik van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). De IRB is als Effectieve Interventie opgenomen in de Databank Effectieve Interventies. De IRB helpt mensen met langdurige beperkingen beter te functioneren zodat ze naar eigen tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten onderhouden in de omgeving van eigen keuze met zo min mogelijk professionele hulp. Mensen worden via gesprekken en andere activiteiten ondersteund bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun eigen doelen. Voor meer informatie, zie ook: www.rehabilitatie92.nl/. Voor een nadere beschrijving van IRB, kunt u ook kennis nemen van onderstaand document.